Corona melding

Maatregelen rondom corona

Als uitvaartbegeleider ben ik genoodzaakt om mij aan alle richtlijnen van het RIVM te houden. Ik zal bij het eerste telefonisch contact informeren of er onder de nabestaanden mensen met klachten of ziekteverschijnselen zijn. Dan zal het grootste gedeelte telefonisch of via skype plaatsvinden. Als er geen klachten zijn en er is de mogelijkheid om anderhalve meter afstand te houden dan kom ik gewoon bij u thuis voor de gesprekken. Samen kunnen we een binnen de mogelijkheden een persoonlijk afscheid vormen.

Welke besmettingsrisico’s zijn er bij het verzorgen van een overledene, die mogelijk het Coronavirus had?

Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. Met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het uitvoeren van handhygiëne zijn de risico’s op besmetting tot een minimum te beperken.

Zijn er beperkingen aan het opbaren van de overledene?

Nee, de overledene mag zowel thuis als in het uitvaartcentrum opgebaard worden. De kist mag zowel open als dicht.

Welke adviezen gelden er voor uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances

Voor uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances geldt dat deze doorgang kunnen vinden, mits het aantal personen minder dan dertig bedraagt en er onderling anderhalve meter afstand kan worden genomen. Het aantal toe te laten personen is dus afhankelijk van de mogelijkheden van de ruimte om hieraan te kunnen voldoen. Ook geldt de huidige, algemene gedragsregel: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen. Moderne communicatiemiddelen kunnen hier een uitkomst zijn.

U kunt altijd contact opnemen als u vragen heeft over een uitvaart tijdens de corona maatregelen. 06-21150707